Chào hợp tác

Bitcoin lúc này Gửi anh/ chị Cơ chế hợp tác với ZEN 1.Về gói noloss / Các vấn đề thu hút vốn được hiểu rằng gói noloss khách hàng không thua lỗ dựa trên vấn đề ủy thác cho ZEN ( www.noloss.vn – Chi tiết các gói – Người giới thiệu được từ 0.5% tới 2% và …

Tôi trở thành tỷ phú như thế nào

Tham khảo và theo dõi các gói giao dịch cùng ZEN TRADE Noloss với các gói cùng ZEN TRADE Noloss gói số 1 từ 2.5 đến 8% hedging và an toàn Gói copy trade an toàn cam kết stop tại -30% Gói 50 50 – Theo tỉ lệ 5 – 5  giao dịch tại ZEN …

Tỷ phú nhìn thấy cơ hội trong khủng hoảng

Giá trị của tiền là —-> nó biết sinh ra tiền Có người bán mồ hôi lấy tiền Có người bán chất xám lấy tiền Nhưng có người khi có tiền rồi thảnh thơi và bắt được tiền sinh ra tiền đó là đầu tư/ mà đầu tư bao giờ cũng chính là chất xám …

Khủng hoảng ta làm gì tỷ phú làm gì ?

Tỷ phú làm gì kỳ khủng hoảng? Ta làm gì kỳ khủng hoảng ? Ta thì than thở check in sang chảnh ư ? Hay ngồi kêu chán lắm / các khó khăn dồn dập nợ nần chồng chất … Chả có khách hàng chả có vốn … đầu tư thì không tự mình mà …