Với 15 năm kinh nghiệm - Các mô hình giao dịch chúng tôi phát triển lý thuyết Cây dẫn hướng của thị trường

Định nghĩa?

Là một cây nến bất thường xẩy ra khi vùng giờ ra tin 

Khi kết thúc một chu trình nến nhỏ thì ra một cây nến bất thường. Phá vỡ các quy luật của giá mà nó đã thiết lập trong cả ngày hay cả phiên trước đó ..

Thường xuất hiện ở đâu?

Chủ yếu xuất hiện ở phiên Mỹ các giờ ra tin tuy nhiên có thể xem xét tại phiên Âu với các mã hàng như EUR GBP và phiến Á với chủ yếu là JPY AUD ... 

Giá trị là gì ?

Nó giúp chúng ta thoát được các mô hình của giá đảo chiều 

Tìm ra được điểm căt lỗ 

Các mốc cản phá vỡ để vào lệnh

Nó cho chúng ta đi đúng đường và có thể ăn chọn 1 cây nến dài trong vùng giá tiếp theo

Bạn đăng ký để David có thể gửi cho bạn lý thuyết giao dịch an toàn cùng JFX 

  • Bạn sẽ nhận được lý thuyết giao dịch thực chiến
  • Có được điểm cắt lỗ và chốt lời an toàn 
  • Mô hình an toàn nhất